Hvilke regler finnes for rørleggere?

Når du bygger eller renoverer er det utrolig viktig at du følger lovgivningen på området, slik at alt blir utført i overensstemmelse med gjeldende regler og krav. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med rørlegging, der det finnes en rekke krav og regler som er viktige å overholde – også for din egen sikkerhets skyld.

Krav og forskrifter for rørleggere

Som rørlegger er det et utvalg av forskjellige krav og forskrifter som man må følge når man utfører sitt arbeid. Og som kunde er det en god idé å ha en generell viten om disse. De tre viktigste er TEK17, SAK10 og den såkalte våtromsnormen. Førstnevnte er en byggforskrift, som spesielt har betydning for kravene som stilles til nybygg. Her er det definert spesifikke krav til for eksempel toaletter og varmtvannsberedere. SAK10 omhandler regler om kvalitetssikring, kontroll, tilsyn og byggesaksbehandling. Det vil altså si at den regulerer hvilke typer tiltak som krever tillatelse fra offentlig myndighet. Sistnevnte forkskrift eksisterer for å sikre funksjonelle løsninger av høy kvalitet for våtrom.

Disse krav og forskrifter er med til å sikre deg som kunde, og sørge for at du får en holdbar og gjennomført løsning med lang levetid og funksjonelle løsninger. Hos en autorisert rørlegger er du derfor sikret at gjeldende regler og lover blir overholdt.

Hva bør du selv være oppmerksom på?

Det viktigste for deg er nok å vite hvilke oppgaver du selv kan (og bør) utføre innen vann og strøm, og hva du bør overlate til profesjonelle, sertifiserte fagfolk. Det er nemlig ikke alt som er hverken smart eller lov å gjøre selv. Et eksempel på dette er i forhold til forsikring ved skader. Vurderer forsikringsselskapet at skaden skyldes ikke-faglært arbeid, da risikerer du ikke å få dekket det.

Men hva er da lov å gjøre selv? Som utgangspunkt kan du gjøre noe rørarbeid selv, som for eksempel å koble til oppvask- eller vaskemaskin til allerede eksisterende forbindelser. Er det derimot ikke ferdig opplegg for tilkoblingen, og jobber du med vann under trykk, da bør du alltid kontakte en fagperson. Bor du i leilighet og jobber med rør som også påvirker naboens bolig, da er arbeidet søknadspliktig. Og her er det altså regler om at det MÅ utføres av sertifisert rørlegger.

På den måten er det altså noen ting som du fint kan utføre selv, noe du ikke bør utføre selv, og noen ting du ikke har lov å utføre selv. Det er veldig viktig å undersøke dette før du begynner på arbeid med vann og rørlegging, slik at du ikke risikerer ubehagelige overraskelser. Det kan være både dyrt og farlig å jobbe med vann, strøm og varme på egen hånd dersom du ikke har den nødvendige viten, og som nevnt over kan det ha store konsekvenser i forhold til skader, forsikring, lovgivning mv.

Så kort sagt: det finnes en rekke regler for rørleggere som beskytter deg som kunde, og du må selv være oppmerksom hvilke regler som gjelder for «gjør-det-selv» prosjekter med vann, strøm og varme i ditt eget hjem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *