Rørleggervakt Hvaler og omegn

 Døgnvakt 24/7 – 365 dager i året!

Rørlegger Rørleggervakt - Fikser lekkasje

Har du:

  • Vannlekkasje
  • Sprukne rør
  • Tette rør
  • Tett do
  • Ødelagte kraner
  • Noe annet?

Ring vår rørleggervakt i Hvaler og omegn – vi ordner det meste!

 

69 30 80 00

Rørleggervakt Hvaler

Har du lekkasje eller tett avløp. RR Service sin rørleggervakt er tilgjengelig i Hvaler 24/7 – 365 dager i året. Våre rørleggere er godkjente og har fagbrev. Ring oss om du har akutt behov for hjelp.

Oppmøte garanti for rørleggervakt i Hvaler

Når det lekker eller er tett avløp, er det behov for hjelp raskt! og man ønsker da en garanti på at rørleggeren kommer. Vi gir derfor våre kunder en garanti på at vi kommer innen 1 time. Hvis rørlegger ser at vi ikke klarer å holde garantitiden på grunn av mye pågang eller andre hindrer vil kunden bli varslet fortløpende. 

Spør våre rørleggere om fremgangsmåte når uhellet er ute

Hvis du har fått en lekkasje, kan man bli litt usikker på hva man skal gjøre, og i hvilken rekkefølge. Det man først og fremst burde gjøre når det lekker er å ringe rørleggeren. Det er veldig forskjellig hvem folk ringer. noen ringer rørlegger andre ringer forsikringsselskaper, noen ringer til og med politiet. mange vet ikke hvem de skal ringe. Men det viktigste er at du ringer rørleggeren først, så kan man ta det videre med forsikrings selskapet etter at rørleggeren har fått stoppet lekkasjen. Vår rørleggervakt i Hvaler vil kunne svare deg på alle spørsmål rundt fremgangsmåte, hva forsikringsselskapet dekker og ikke dekker.

 

Kan rørleggervakten i Hvaler ta på seg represjoner av følgeskader

Rørleggervakten i Hvaler kan ta på seng represjoner av lekkasjer og følgeskader. vi tar på oss hele reparasjonen fra a-å. Vi organiserer snekker, elektriker, gravere osv. alt du trenger. Om kunden ønsker å bruke oss til hele operasjonen må de informere til forsikringsselskapet at de ønsker kontantoppgjør. Det vil da komme en takstmann for å taksere skadene. Deretter vil dere motta beløpet på deres konto til å utføre arbeidene med den håndverker  dere selv ønsker å bruke.

Se også vår hovedside fredrikstadror.no

Trenger du rørleggervakt i Fredrikstad? Trykk HER